Atelier Socha 1ATELIÉR SOCHA 1

Ateliér figurativního sochařství Michala Gabriela

14. 3. - 19. 4. 2014

Atraktivní přehlídka mladé sochařské tvorby zaplní v březnu a dubnu nejstarší budovu města Trutnova. Městská galerie vystaví výběr prací studentů Ateliéru figurativního sochařství prof. akad. soch Michala Gabriela, a tak se budou moci návštěvníci setkat s pracemi mladých nadějných sochařů, kteří stojí na prahu své umělecké dráhy.
Přesto, že půjde o prezentaci tvorby studentské, jde o díla překvapivé umělecké i řemeslné úrovně. Svobodný přístup vedení ateliéru umožňuje studentům rozlet v širokém spektru sochařských přístupů, jejichž podstatou je schopnost zobrazivého (tzv. realistického) vyjádření. Díla pohybující se ve škále od hyperrealismu až po ornamentální kompozice vycházející z lidské figury dohromady představují delikátní a svěží směs artefaktů. Nevěsta v nadživotní velikosti, busta, která sleduje svým pohledem návštěvníky, mramorová rohožka, figury a torza, to vše jsou díla, která vznikala tradičními sochařskými postupy nebo také za použití nejmodernějších 3D technologií, v nichž tento ateliér jako jediný v ČR vyučuje. Na výstavě budou svojí tvorbou také symbolicky zastoupeni vedoucí ateliéru prof. akad. soch. Michal Gabriel a asistent Doc. MgA. Tomáš Medek.

ATELIÉR SOCHA 1 prezentace

Vernisáž za účasti studentů a vedoucích ateliéru proběhla ve čtvrtek 13. března 2014 v 17 h. Článek v Trutnovinkách a fotografie z vernisáže zde

Poslední den výstavy proběhla komentovaná prohlídka s Michalem Gabrielem v rámci programu 5. Galerijní noci. Reportáž z Galerijní noci zde.

Slovanské náměstí 38 / 541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 815 916 / E-mail: galerie@galerietu.cz