Úvod » Archiv - V galerii » Výstavy a akce v galerii 2008 » Dialog: Milan Krynek, Milan Jícha, Petra Killarová

Dialog: Milan Krynek, Milan Jícha, Petra KillarováDialog: Milan Krynek, Milan Jícha, Petra Killarová

18. 12. 2008 – 17. 1. 2009

Výstava dialog představuje tvorbu tří náchodských výtvarníků – sochařky Petry Killarové a malířů Milana Jíchy a Milana Krynka. Její obecný název napovídá, že v ní, tak jako obvykle v umění, jde především o komunikaci. Komunikaci mezi jednotlivými díly, ale také o jakýsi pomyslný rozhovor s divákem. Tento rozhovor je veden na úrovni výtvarných prostředků a zůstává tedy na divákovi, jak moc je ochoten tato vizuální sdělení přijímat, nechávat působit a snažit se jim porozumět.

Petra Killarová

Narodila se roku 1974 v Pardubicích. Vystudovala výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově - obor plošné a plastické rytí kovů.

Poté absolvovala studium na Fakultě umění Ostravské univerzity (obor Socha u akad. mal. Stanislava Hanzlíka a akad. soch. Maria Kotrby). Vytváří plastiky spíše monumentálního charakteru. Jejich působení je založené na svébytné stylizaci, která má symbolistně expresivní charakter. Mimo to také maluje a věnuje se výrobě originálních šperků.

Milan Jícha

Narodil se roku 1953 v Náchodě. Jeho vztah k výtvarnému umění předurčila rodová tradice – jeho dědeček byl krajinář Václav Jícha (1874-1950). Výtvarné vzdělání získal Milan Jícha soukromým studiem u akad. mal. Jiřího Kodyma, u kterého studoval v letech1969-1973.

Jeho profesí je restaurátorství, jako umělecký štukatér se podílel na obnově mnoha kulturních památek v České republice.V malbě je jeho zájem koncentrován především na krajinu. Od realistického pojetí krajiny postupně přešel ke značně abstrahující podobě založené na hře s barvou, tvarem a prostorem.

Je členem Nového sdružení pražských umělců, Sdružení výtvarníků Náchodska a spolku AMAG v Náchodě. Vystavoval na mnoha kolektivních i samostatných výstavách doma i v zahraničí.

Milan Krynek

Narodil se roku 1966 v Rychnově nad Kněžnou. Za své poznatky v oblasti výtvarného umění vděčí zejména akad. mal. Jiřímu Zemánkovi a jeho bratrovi, sochaři Ladislavovi. Právě v jejich ateliéru obdržel na počátku 80. let mnoho užitečných rad týkajících se výtvarného umění. Dalším významným milníkem pro jeho tvorbu bylo setkání s akad. mal. Milošem Pošarem (1924), známým umělcem tvořícím ve stylu realistické krajinomalby.

Milan Krynek maluje své vlastní krajiny kaseinovou technikou a akvarelem a zachycuje nejen jejich reálnou podobu, ale především specifickou atmosféru krajiny a městských zákoutí.

Zúčastnil se mnoha kolektivních výstav spolku Amag v Náchodě a několikrát představil své práce také samostatně. Trutnovinky_Dialog

 

Slovanské náměstí 38 / 541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 815 916 / E-mail: galerie@galerietu.cz