Úvod » Programy pro školy » Doprovodný výtvarný program k výstavě Ivana Pinkavy


 

         Komentovaná prohlídka s dílnou
         k výstavě Ivana Pinkavy

         
            13.9. - 3.11.2018

 • Pro žáky základních a středních škol

 • Předpokládaná délka 60 - 90 min.

 • Výtvarná dílna k výstavě fotografií Ivana Pinkavy
  nabízí hledání krásy i ve zdánlivě banálních věcech.
  Studenti si vyzkouší aranžovat kompozici zátiší klasicky,
  moderně (věcně), symbolistně a nahodile i z předmětů,
  které se původně jevily jako „odpadky“...
 • Vstupné:
  30,- (s dílnou)
  20,- (bez dílny)
  (pedagogický doprovod zdarma)

 • Závazné objednávky směřujte na tel.: 499 815 916

 

 
 
Slovanské náměstí 38 / 541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 815 916 / E-mail: galerie@galerietu.cz