Úvod » Archiv - V galerii » Výstavy a akce v galerii 2011 » Eva Švankmajerová-Jan Švankmajer: Obrazy,objekty a scény z filmů

Eva Švankmajerová - Jan Švankmajer: Obrazy, objekty a scény z filmůEva Švankmajerová - Jan Švankmajer: Obrazy, objekty a scény z filmů

8. 1. - 12. 2. 2011

Do nového roku vstupuje Galerie města Trutnova naprosto unikátní výstavou děl Evy a Jana Švankmajerových. Jan Švankmajer, který patří k celosvětově uznávaným filmový tvůrcům a výtvarníkům, přijal nabídku vystavovat v prostorách hlavní budovy městské galerie. Narodil se v roce 1934 v Praze. Studoval na vyšší škole uměleckého průmyslu a poté scénografii a režii na loutkářské katedře pražské DAMU. Od roku 1970 je členem české Surrealistické skupiny a patří k celosvětově nejuznávanějším představitelům pozdního surrealismu. Jeho neopakovatelný rukopis se promítá jak do tvorby filmové, tak do obrazů, grafik, objektů a asambláží. Po celý život spolupracoval se svojí manželkou Evou a jejich společná výstava v Jízdárně Pražského hradu byla obdivována vice než deseti tisíci návštěvníky. V Trutnově budou vystaveny obrazy, jeho nejznámější objekty i scény z filmů (Lekce Faust, Otesánek, Něco z Alenky).

„Sen je druhý život“, zazní v posledním Švankmajerově filmu Přežít svůj život a lze vytušit, že tento citát Gerarda de Narvala má ve vztahu k Švankmajerovu dílu velmi univerzální platnost. Surrealistické okouzlení snem, jeho zhmotnění, prolnutí nebo záměna se skutečností, metaforický jazyk srůstání neprolnutelného, neuvěřitelné proměny a zvraty, překračování křehké hranice mezi vědomím a nevědomým, specifická metaforičnost, černý humor, erotika, vášeň a tajemství, to vše jsou výrazné prvky Švankmajerova vizuálního projevu.

Výstavu prací Jana Švankmajera v trutnovské galerii lze považovat za naprosto výjimečnou událost vzhledem k autorovu významu a tvůrčímu vytížení. Za zprostředkování kontaktů a pomoc při přípravných jednáních děkujeme občanskému sdružení Trutnov, město draka, které také zaštitila doprovodný program - přehlídku filmů Jana Švankmajera v kině Vesmír a divadelním sále ZUŠ Trutnov.

 

Vernisáž za účasti autora proběhne netradičně v pátek 7. 1. 2011 v 17.00 hodin.

 

Slovanské náměstí 38 / 541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 815 916 / E-mail: galerie@galerietu.cz