jiří John, Vosí hnízdo, 1971

Jiří John

11. 9. - 18. 10. 2014

Výběr z tvorby Jiřího Johna je další z řady akcí, které Galerie města Trutnova  pravidelně připravuje ve spolupráci s jedním z našich nejpřednějších historiků umění  PhDr. Jaromírem Zeminou.  Ten  také připravil výběr děl,  instalaci a výstavu textově vybavil:  
Jiří John se narodil 6. 11. 1923 v Třešti, vyučil se tam zámečníkem, v letech 1945–1946 studoval v Praze na Státní grafické škole u Zdeňka Balaše a 1946–1951 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického. V letech 1954–1958 vytvořil s Václavem Boštíkem jedinečný památník židovských obětí nacismu v Pinkasově synagóze v Praze, k jeho rozměrným pracím pozdějším náleží také návrhy gobelínů do veřejných prostor. Jako grafik a kreslíř se výrazně projevoval i ve svých ilustracích, jejichž vrcholem jsou kresby v knize básnických próz Františka Halase Tvář rodné země, vydané nakladatelstvím Československý spisovatel roku 1972 –  Jiří John byl členem spolku Umělecká beseda, skupiny UB 12 a Spolku českých umělců grafiků Hollar. Od roku 1963 vyučoval na pražské Akademii výtvarných umění. Zemřel 22. 6. 1972 v Praze.
Nejrozsáhlejší výstavy jeho tvorby se konaly roku 1979 v Domě umění města Brna, 1992 v Jízdárně Pražského hradu a 2004 ve Výstavní síni Mánes v Praze. Roku 1988 o něm vyšla v nakladatelství Odeon monografie od Jaromíra Zeminy, podruhé ji vydala v roce 1992 Národní galerie.

Výstava bude zahájena ve středu 10. září v 17 hodin, uvede ji její autor, PhDr. Jaromír Zemina,
na violoncello zahraje Petr Hejný, člen Stamicova kvarteta.
Práce Jiřího Johna budou vystaveny do 18. 10. 2014.

K výstavě je připraven výtvarný program. Závazné objednávky na tel.: 499 815 916.

Slovanské náměstí 38 / 541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 815 916 / E-mail: galerie@galerietu.cz