Joannes KoehlerJohannes Köhler

23. 6. - 27. 8. 2011

Joannes Koehler (1896 -1976)

Galerie města Trutnova připravila ve spolupráci s Městským muzeem v Žacléři výstavu, která představuje tvorbu jedné z nejzáhadnějších osobností našeho regionu a zároveň také poodkrývá roušku, jež dodnes halí neobyčejně spletitý životní příběh malíře Joanna Koehlera.

Ještě dnes mnoho lidí v Trutnově netuší, kdo skutečně mohl Joannes Koehler být, přestože jeho obrazy zdobí četné místní domácnosti. Jen málokdo ví, že nedaleko našeho města - na Žacléřsku, prožil významnou část svého života v těch nejnuznějších podmínkách malíř výjimečných kvalit. Jeho tvorbu kdysi obdivoval i císař Vilém II. a vzdělání a talent mu byly příslibem nadějné umělecké kariéry. Nelehký osud ho však vedl z rodného německého města Küstrin přes Švýcarsko, Francii, Litvu až sem, do poválečných Sudet, kde nedobrovolně žil až do své smrti.

Významný krok v poznání Koehlerova života učinila tehdejší zaměstnankyně Městského muzea v Žacléři Eva Rennerová a jeho ředitel Daniel Mach a jeho tehdejší kolegyně, kteří shromáždili dostupné informace, jež vedou k sestavení mozaiky, v níž zůstává dosud mnoho neznámého, záhadného a těžko pochopitelného. Například po příchodu do Bernartic uvedl Koehler na přihlášce k trvalému pobytu národnost izraelskou a byl pak považován za žida, nedávná pátrání v jeho rodném městě však vedou k informacím, že on i jeho žena pocházeli z německé evangelické rodiny. Od doby, kdy se konala Koehlerova žácléřská výstava, uplynulo pět let, spektrum informací o umělcově životě se postupně rozrůstalo a jeho osobnost připomenuly i další instituce. Galerie města Trutnova v letošním roce pokračuje v odkrývání Koehlerova odkazu výstavou, jež soustřeďuje prozatím největší množství umělcových děl, převážně ze soukromých sbírek. Není jistě bez zajímavosti, že se v posledních letech etablovala skupina Koehlerových sběratelů, kteří dychtivě pátrají po jeho zapadlých obrazech nejen v Čechách, ale i v zahraničí na místech Koehlerova předválečného pobytu. Znovu se tak opakuje jedno z nejsmutnějších schémat uměleckého světa, dle kterého je umělec doceněn a objeven až po své smrti.

Doposud známé reálie z Koehlerova života jsou neobyčejně barvitým pozadím tvorby, která byla v mnohém zcela neodvratně determinována životními peripetiemi. Její umělecká kvalita kolísá v souvislosti s nutností živit se uměním od rutinních žánrových obrázků po mistrovskou krajinomalbu. Námětově prosté obrazy zjevují krajinu starosvětsky romantickou, melancholicky potemnělou, a přesto prozářenou zvláštním světlem. Světlem, které se na Koehlerových plátnech objevilo na počátku slibně se rozvíjející malířské dráhy, a neuhaslo ani v dobách, kdy jeho život potemněl.

Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

Velký dík patří těmto institucím a soukromým sběratelům, kteří zapůjčili artefakty pro výstavu nebo jinak přispěli k její realizaci:

Anna Bergerová, Jiří David, Roland Günther, Jan Huček, Helena Chaloupková, Radim Jarolímek, Jitka Lukášková, Jiří Novák, Josef Palounek, Alena Paslerová, Miroslav Petira - in memoriam, Václav Petira, Eva Rennerová, Ludmila Rosiová, Miloš Rosi - in memoriam, Jan Říha, Václav Schreier, Bohdana Spěváková, Zdeněk Štefan, Obec Bernartice, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Městské muzeum Žacléř

Televize-js_Koehler

 

Zahájení výstavy pro běhne ve středu 22. 6. 2011 v 17 hodin.

 

Slovanské náměstí 38 / 541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 815 916 / E-mail: galerie@galerietu.cz