Úvod » Archiv - V galerii » Výstavy a akce v galerii 2018 » Karel Malich: Prostě se to děje...

Karel Malich
...prostě se to děje.


(narozen 18. října 1924 v Holicích, žije v Praze - Uhříněvsi)


Bez Karla Malicha, rodáka z východních Čech, by české umění posledních více jak padesát let ztrácelo svůj lesk a brilanci. Na přelomu 50. a 60. let zcela po svém přehodnotil svoji empatickou lásku ke krajině, zejména k prostoru mírných kopců kolem rodných Holic. Výsledkem byla překvapivě jiná, nová podoba české krajinomalby. Abstraktní forma Malichových prací je od té doby syntézou kresebnosti, barevného cítění
a schopnosti nechat se prostoupit atmosférou, světlem
a konfigurací viděného. Malich rovněž objevil kouzlo redukce, když zhušťováním použitých prostředků dospěl ke konci šesté dekády minulého století až k jedinému bodu. Bodu, který současně dráždí i zklidňuje svým přesně vymezeným místem. Tehdy také „konstruoval“ osobité reliéfy a objekty, jimiž se dotýkal geometrických tendencí a minimalismu. Od sedmdesátých let je Malich proslulý svými drátěnými plastikami a pastely. Oboje je uhrančivým svědectvím viděných a cítěných vizí. Umělec jimi přestupuje práh časoprostoru a zaznamenává přítomné zážitky z pozice viděného, vidícího i vidoucího.

Slovanské náměstí 38 / 541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 815 916 / E-mail: galerie@galerietu.cz