Úvod » Archiv - V galerii » Výstavy a akce v galerii 2016 » NEVYLÉČITELNÍ ROMANTICI

Setkání s klasickou malbou, jejími variacemi a také několika objekty v podání mladší generace nabízí výstava nazvaná Nevyléčitelní romantici. Sdružuje pět autorů (jsou jimi Zdeněk Daněk, Jiří Grus, Roman Kudláček, Filip Kudrnáč a Adolf Lachman), které pojí nejen generační příslušnost, ale také ochota a touha vidět svět romantickým způsobem. Jakkoli je v jejich pojetí romantiky mnoho současného a nadneseného, nalezneme v tvorbě těchto autorů skutečnou spřízněnost s duchem umělecké tvorby 19. století. Obdiv k minulosti a odvážná vize budoucnosti, návrat k přírodě a (znovu)objevování krajiny jako uměleckého žánru, vítězství citu nad rozumem a nadšení pro exotiku to vše pojí nevyléčitelné romantiky trutnovské výstavy s klasiky romantismu. I jejich výrazové prostředky se v mnohém obrací do sféry aktualizace osvědčených a tradičních způsobů malířské práce. Autory navíc také stmeluje dlouholetá osobní spřízněnost, která se váže už ke studiím na Střední umělecké škole Václava Hollara a následným vysokoškolským studiím. Součástí expozice budou mimo jiné i nejčerstvější plátna významného trutnovského rodáka - malíře, kreslíře a ilustrátora Jiřího Gruse. Výstavu, která je tedy ve výsledku klasická a romantická zároveň, je možné zhlédnout do 26. listopadu 2016.

Slovanské náměstí 38 / 541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 815 916 / E-mail: galerie@galerietu.cz