PF 2012PF 2012

Jménem všech zaměstnanců městské galerie děkuji našim návštěvníkům, partnerům i vystavujícím umělcům za přízeň, kterou Galerii města Trutnova v uplynulém roce projevovali, přeji co nejpoklidnější Vánoce a nový rok, v němž si umění najde své důležité místo.

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovanské náměstí 38 / 541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 815 916 / E-mail: galerie@galerietu.cz