Úvod » Archiv - Sochy v Trutnově » Sochy v Trutnově VII: Jaroslav Koléšek / Michal Gabriel

Zahájení sedmého ročníku soch ve městě bude letos poprvé nově propojeno s prvním dnem druhého ročníku festivalu Od Artu Kus a proběhne v pátek 17. června v 17 hodin na Dolní promenádě. Zde bude také k vystaveno dílo Jaroslava Koléška Velký misionář. Jak uvádí organizátoři spřáteleného festivalu: „myšlenkou je výtvarné vyjádření, opanování veřejného prostoru, vystavení děl a obdivování se instalacím v otevřením venkovním prostoru a také o pokus o porozumění významu umělecké tvorby a hodnoty jedinečného uměleckého výtvoru…„ Právě v tom se propojují cíle a společné záměry s akcí Galerie města Trutnova Sochy ve městě, která se už po sedm let snaží přibližovat uměleckou tvorbu veřejnosti a vycházet s uměleckými díly blíže veřejnosti, do prostoru, kde je možné se s uměním setkat spontánně. Kromě tradičních destinací, na nichž se bude prezentovat Jaroslav Koléšek, bude budova městského úřadu osídlena devíti plastikami dravců od Trutnovu důvěrně známého sochaře Michala Gabriela. Na vernisáž navážou hudební a divadelní představení. 

Slovanské náměstí 38 / 541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 815 916 / E-mail: galerie@galerietu.cz