Úvod » Archiv - V galerii » Výstavy a akce v galerii 2012 » Soupis děl malíře Joanna Köhlera

Soupis děl malíře Joanna KöhleraSoupis děl malíře Joanna Köhlera

V letních měsících probíhala v Galerii města Trutnova výstava obrazů Joanna Köhlera. Setkala se s mimořádně pozitivním návštěvnickým ohlasem a potvrdila, že malby tohoto autora i jeho osud stále budí zájem veřejnosti. Trutnovská galerie proto připravuje vydání obsáhlejšího katalogu, který by podrobněji ozřejmil autorův životní příběh, vyvrátil některé mýty a fotograficky zdokumentoval díla pracně soustředěná pro výstavu. Jeho součástí by měl být i co nejúplnější soupis všech autorových prací.

Vyzýváme tedy touto cestou vlastníky děl Joanna Köhlera a laskavě je žádáme o spolupráci při odborném zpracování díla tohoto výjimečného umělce.

Pokud jste ochotni nechat zanést Vámi vlastněné artefakty do soupisu děl, kontaktujte prosím Galerii města Trutnova e-mailem nebo telefonicky.

e-mail: galerie@trutnov.cz, tel: 499 815 916

Mgr. Lucie Pangrácová, ředitelka Galerie města Trutnova

Slovanské náměstí 38 / 541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 815 916 / E-mail: galerie@galerietu.cz