Tomáš MedekTomáš Medek

6. 6. - 7. 7. 2012

Tomáš Medek je absolventem sochařského ateliéru Vladimíra Preclíka Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Jeho nejranější volné práce, které začaly vznikat ještě při studiích, se však figurálnímu zobrazení zcela vymknuly a na dlouho se začaly odehrávat v rovině čistě nezobrazivé. V tomto období ovládl Tomášovu tvorbu fenomén krychle. Na této výstavě je připomenut sérií tzv. Multiplů S, malých krychliček, jejichž tvar je vystavěn z technicistních i zdánlivě chaotických struktur. Chaotických opravdu jen zdánlivě, protože výstavba každého z těchto objektů je podmíněna zachycením určitého řádu, tak jak to můžeme vycítit v přírodě. Plášť těchto malých krychliček, bylo jich původně 25, je stále týž, tvořený pomyslnými stěnami o rozměru 16 x 16 cm. Ve své pravidelnosti tyto tvary směřují k určité matematické dokonalosti, z chladného světa čísel je však vytrhuje struktura, která individualizuje každý z nich.

Už tyto drobné práce, na které pak navázala série krychlí mnohem větších – zde je připomíná jeden exponát z hřebíků,v sobě nesou rys, který bude Tomášovu tvorbu provázet až do současnosti. Je jím právě smysl pro zachycení skrytého řádu světa. Nahlédnutím pod povrch je možné spatřit onen Innerspace – vnitřní prostor, který je také titulem celé výstavy.

Prohlédneme-li skrz do nitra objektů přes složitá přediva prostorových vztahů, které autor s neuvěřitelnou pečlivostí vytváří, spatříme prostor, utvářený ve své podstatě tím, co sochař z hmoty vynechal, naplněný napětím mezi důmyslnými křivkami tvarů. Jejich forma je tak dokonalá, že se zdá až neuvěřitelné, že vůbec mohly vzniknout. K takovým patří například Pylová zrna mnohanásobně zvětšená a vytvořená do carrarského mramoru nebo z corianu –umělého kamene. Ty na výstavě spatřit nemůžeme, nalezneme zde však jiné práce, které povahou technického zpracování jsou naprosto virtuózní a jdou až na pokraj možností daných technik a materiálů. Přesto nemůžeme mluvit o žádné formální manýře, ale tvarově čisté a ve zpracování precizní prácí s hmotou. Klasické materiály jako mramor a bronz jsou zpracovány s ohromující zručností, objekty denní potřeby jako hřebíky, párátka a sirky použité jako umělecký materiál.

Častým médiem, se kterým Tomáš pracuje, jsou nejaktuálnější současné 3D technologie a prostorové tiskárny. V tom je jeho dílo velmi průkopnické. Z filosofického hlediska jsou však jeho objekty, které po formální stránce vnímáme jako aktuální a současné, spřízněny s antickým uvažováním o světě a tedy vlastně klasické. Pythagorejci věřili, že vše je vyjádřitelné číslem. Platón, který hledal souvislost v odrazu nikdy nespatřitelného světa dokonalých idejí, vyznával umírněnost, harmonii a řád vycházející z proporcionality vyjádřitelné čísly. A právě tento řád světa, který je nazírán a zobrazován vnitřním zrakem, je hlavním pilířemne obyčejné tvorby Tomáše Medka, jež je mnohdy křehká stejně jako materiál, z nějž vznikla. A přitom neuvěřitelně silná své podstatě a účinku.

Mgr. Lucie Pangrácová

Trutnovinky

 

Vernisáž v úterý 5. června v 17 hodin.

 

Slovanské náměstí 38 / 541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 815 916 / E-mail: galerie@galerietu.cz