Úvod » Archiv - V galerii » Výstavy a akce v galerii 2017 » V prostoru není hřích

Kurátor výstavy Martin Dostál.

Otázku prostoru ve výtvarném díle v médiu malby zpracovávají již několik let abstraktní plátna významného českého malíře Davida Hanvalda. Ten je známý svými malířskými konstrukcemi a dekonstrukcemi s odkazem k jazyku moderny a specifickým zájmem o vyjádření prostoru v ploše, kterého se již, jak název výstavy napovídá, není třeba „štítit ani bát“. Na únorové výstavě bude jeho tvorba konfrontována s prací mladého umělce Filipa Dvořáka, čerstvého absolventa Vysoké školy uměleckoprůmyslové v ateliéru Jiřího Černického. Filip řeší svými vyjadřovacími prostředky tutéž problematiku. Martin Dostál o něm říká: „Umění pojímá jako svého druhu poetickou intervenci do našeho běžného, ale i uměleckého, vnímání, přičemž se snaží rozšiřovat možnosti toho, co je vlastně umění. Současně s tím se vyrovnává s nekonečně rozsáhlým dědictvím umění jako takovým, včetně stále silně inspirativního modernismu. Opět tak někdy vrací do hry znak  či spíše  znázornění  znaku, objevuje se i ornament, odkazy na informel a postmoderní obrazovou tradici, včetně asamblážové třešti s nalezenými materiály. Svými díly vybízí diváka k aktivní mentální, a někdy i faktické, spoluúčasti, vytváří svými pracemi prostor pro vzájemnou komunikaci. Přitom všem se však nebrání být také vybraně estetický, teatrální, vtipný, upřímný, ironický a emocionální.“ Výstava tak nabízí svěží ochutnávku mladé malířské tvorby. Pro Galerii města Trutnova ji připravil přední český kurátor současného umění, teoretik a režisér Martin Dostál.

Vernisáž proběhne ve středu 1. února v 17 hodin, uvede ji Martin Dostál. Potrvá do 4. března 2017.

Slovanské náměstí 38 / 541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 815 916 / E-mail: galerie@galerietu.cz