Antonín SlavíčekAntonín Slavíček

20. 6. - 31. 8. 2013

V posledních letech se v letních měsících mohou návštěvníci v prostorách galerie města Trutnova tradičně setkávat s krajinářskou tvorbou. Nejinak je tomu i letos, kdy je připravena exkluzivní výstava prací jednoho z nejvěhlasnějších českých krajinářů Antonína Slavíčka. Antonín Slavíček patří k jedinečným českým umělcům, za svůj nedlouhý život (zemřel roku 1910 ve věku nedožitých čtyřiceti let) se stačil zapsat nesmazatelným písmem do dějin českého malířství. Byl studentem Mařákovy krajinářské školy na pražské Akademii, stejně jako František Kaván, jehož tvorbu jste měli možnost u nás zhlédnout v loňském roce.

Na Slavíčkově trutnovské výstavě se výrazně podílí přední český historik umění Jaromír Zemina, který autorovu tvorbu charakterizoval těmito slovy: „Slavíček učinil jedním ze svých uměleckých cílů, ba možná cílem hlavním ryze malířské zpodobení námětů zdánlivě nemalebných a na cestách za nimi ukazoval milovníkům umění dosud přezírané podoby české krajiny. Zvětšoval jejich duchovní prostor a obzor nejen tím, že prohluboval jejich vědomí rodné země, nýbrž i tím, že jim zjevoval nový druh krásy, nemající nic společného s líbivostí – krásy, která, ačkoli prostá, klade na diváky právě svou novostí větší nároky, a je tedy cennější.“ Šest desítek exponátů zapůjčí Národní galerie v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie hlavního města Prahy a Sbírka Pražského hradu. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Slovanské náměstí 38 / 541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 815 916 / E-mail: galerie@galerietu.cz