Úvod » Programy pro školy

Programy pro školy

Programy pro školyV rámci snahy co nejvíce přiblížit výtvarná díla studentům pořádáme doprovodné programy k jednotlivým výstavám. Programy jsou zaměřené zejména na studenty základních a středních škol. Právě jim jsou většinou určené komentované prohlídky, projekce, nebo výtvarné dílny. Jejich cílem je rozvíjení vizuální gramotnosti, tedy schopnosti porozumět artefaktu na základě aktivní komunikace s výtvarným dílem. Důraz je kladen zejména na zážitek a jeho autentičnost. Jde také o snahu kultivovat schopnost číst, psát a mluvit o umění a učinit návštěvu galerie pravidelnou součástí společenského života. Součástí programů mohou být také výtvarné či dramatické etudy, jejichž účelem je dojít prostřednictvím praktických činnosti k hlubšímu vztahu ke konkrétním uměleckým dílům, ale také seznámení se s některými obecně platnými principy umění.

Výtvarné dílny pro školy je třeba předem telefonicky objednat na tel. 499 815 916.
Přehled programů naleznete zde:

O kouzelné zemi aneb Jak si splnit přání

7. prosince 2009
Výtvarná dílna k výstavě maleb Naděždy Čichovské.
Na pondělí 7. prosince je připravená výtvarná dílna s Naďou Čichovskou nazvaná ...

6.2.2014 | Rubrika: Programy pro školy

Štěpán Málek, Klub konkretistů - komentovaná prohlídka

6. 11. 2009
Komentované prohlídky výstavy vedené členem východočeského Klubu konkretistů, akademickým sochařem Štěpánem Málkem.

6.2.2014 | Rubrika: Programy pro školy

Geometrie je hra

16. 10. – 14. 11. 2009
Doprovodný program k výstavě Klubu konkretistů.
Máte kružítko, trojúhelník, pravítko a tužku?

6.2.2014 | Rubrika: Programy pro školy

Slovanské náměstí 38 / 541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 815 916 / E-mail: galerie@galerietu.cz